Bitcoin a gospodarka

Bitcoin stanowi wirtualną walutę, którą wykorzystuje się tak samo jak inne znane waluty, czyli Euro, Dolar, Polski Złoty. Jej różnica polega jednak na tym, że występuje jedynie w formie elektronicznej. Warto upewnić się, od czego zależy kurs Bitcoin. Tak jak inne waluty Bitcoin posiada swój własny kurs kupna oraz kurs sprzedaży. Zależy on od wielu podobnych czynników, które wpływają na wartości innych funkcjonujących walut. Jego wysokość jest zależna przede wszystkim od popytu oraz atrakcyjności tej waluty w danym momencie. Głównym czynnikiem determinującym kurs Bitcoin jest właśnie przede wszystkim popularność monet pośród jej użytkowników. To ona wpływa na wartości, jakie kolejno są przedstawiane na kursach walut, czy na giełdzie. Jest to pewna zależność, która kieruje się właśnie tym, że im więcej osób będzie chciało posiadać ta walutę, tym większa będzie jej wartość. Sytuacja wygląda podobnie w kwestii innych walut, walut standardowych i tradycyjnych. Im większa jest ich atrakcyjność jako środka wykorzystywanego do płatności oraz umieszczania w tej walucie swoich lokat, tym większa jest wartość owej waluty. Należy jednak pamiętać, że kurs walut tradycyjnych zależy również od sytuacji gospodarczej kraju. Mierzy się ją przy pomocy wskaźnika o nazwie PKB. Jeśli ów wskaźnik pokazuje wysoką wartość, w tym samym czasie dochodzi do zwiększenia wartości danej waluty. Jeśli chodzi o kurs Bitcoin kurs bitcoin taka zależność nie występuje, ponieważ nie są one sprzężone z żadną państwową gospodarką. Wirtualna waluta odznacza się także tym, że ma ograniczoną liczbę nominałów, które mog zostać wydobyte. Jest ona odgórnie ustalona oraz może wynieść łącznie 21 milionów. Ani mniej, ani więcej. Ogranicza to całkowicie możliwość powstania inflacji, która pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy dany emitent pieniężny podejmuje decyzję o dodrukowaniu danej ilości banknotów w celu zwiększenia puli walutowej. W przypadku wirtualnych monet taka sytuacja w żaden sposób nie zachodzi, ponieważ jest niemożliwa.